บริการของเรา

          บริษัท ใบปลิวกรุงเทพ จำกัด ได้เริ่มให้บริการลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2545 ในนาม X-Planet Team ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ต่อมาในปี 2553 ได้จด ทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท ชื่อว่า “บริษัท ใบปลิวกรุงเทพ จำกัด” ด้วยความมีประสบการณ์ใน ด้านการแจกใบปลิวที่เน้นกระจายให้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าอย่างทั่วถึง และผลงานที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มลูกค้า ทำให้เราได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา

          การให้บริการของเรามีดังนี้ แจกใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ตามห้างสรรพสินค้า ตลาด ย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน หน้าอาคารสำนักงาน บนทางด่วน หรือตามหมู่บ้านต่างๆ ทั่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงติดโปสเตอร์ ถือป้ายแบรนเนอร์ตาม แยกจราจรและสถานที่ทั่วไป นอกจากนี้เรายังรับติดต่อประสานงานเช่าพื้นที่สำหรับแจกใบปลิว

แจกใบปลิวในพื้นที่ที่ดำเนินการขออนุญาต หรือเช่าพื้นที่บริการ ภายในอาคาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า
แจกพร้อมบัตรจอดรถที่ดำเนินการขอเช่าพื้นที่ เช่น จุดบริการจอดรถ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ
แจกตามบ้าน สำนักงาน แหล่งชุมชน (Drop mail) ลงในตู้รับจดหมายของหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเปิด และได้รับอนุญาตให้เข้าไปแจกได้
รับส่งนิตยสาร สิ่งตีพิมพ์ ตาม Order ส่งถึงมือลูกค้าเหมือนบุรุษไปรษณีย์
แจกบนทางด่วน ด่านการทางพิเศษ กว่า 15,000 ใบ/วัน