ติดต่อเรา

นางสาวยุวดี ศานติกสุข (กุ้ง)
บริษัท ใบปลิวกรุงเทพ จำกัด
(กรุงเทพฯ)
203/26 ลาดพร้าว 15 แยก 1-5 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์. 02-1174644
มือถือ. 086-6888144
E-mail. bangkokleaflet@gmail.com
Website. WWW.Bangkokleaflet.com