ติดต่อเรา

คุณบุษรินทร์ นามกร (บี)
บริษัท ใบปลิวกรุงเทพ จำกัด
(กรุงเทพฯ)
203/26 ลาดพร้าว 15 แยก 1-5 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์. 02-5506207
มือถือ. 095-3342802
Line ID : BSRNK
E-mail. n.bussarin2018@gmail.com
Website. WWW.Bangkokleaflet.com