ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของ บริษัท ใบปลิวกรุงเทพ จำกัด